GUL i lärarutbildningen

Hur kan GUL bli en lärande plattform?
Hur hittar man en bra och fungerande struktur för studenterna?
Går det att få någon form av likvärdighet i GUL trots att studenterna läser kurser på flera olika institutioner?

När vi IKT-coacher började vårt arbete här på GU för två och ett halvt år sedan fick vi veta att nu skulle alla använda GUL på lärarutbildningen. Jag kom då från en kommun där man just bestämt att inte använda någon lärplattform mer utan endast satsa på öppna lärresurser.

När jag då fick frågan om utbildning i GUL så tänkte jag att det gällde att göra plattformen så attraktiv som möjligt så att studenterna gärna vill besöka den och att det blir en plats för lärande. Ett sätt skulle då vara att använda öppna lärresurser och länka in dem i GUL.

Nu förstår jag att GUL först och främst fyller ett annat syfte, det är väldigt bra att ha alla studenter samlade på ett ställe. Bra att kunna se “mål och framsteg” osv.

Vi har också märkt  att det under de här två åren har hänt en hel del i GUL. IKT-coacherna Helena  och Anders som arbetar som lärare/förskollärare i Göteborg  och även där använder samma plattform, fast då med ett anat namn Hjärntorget, har i samarbete med några lärarutbildare utformat en mycket bra struktur för GUL. Kanske något för andra kurser att ta efter?

png;base64e59d03770f261ccc

Under Innehåll har lärarna först lagt in hela studieguiden och därefter kopierat innehållet och lagt upp den i mindre poster under och i rätt ordning. Detta finns från början när studenterna kommer in i aktiviteten för första gången.

Skärmavbild 2012-11-30 kl. 11.15.00

Men det ena utesluter inte det andra, det går även att arbeta med multimedia i plattformen. Fick se ett mycket kreativt inslag när en lärare välkomnade sina studenter med en film i GUL. Hon spelade in sig själv framför webbkameran på datorn och kunde då muntligt ge den information hon tyckte att studenterna behövde före kursstart.
Mycket bra!

Ett annat förslag inför kursstart är att använda ett skärminspelningsprogram t.ex. Screencast-o-matic Med hjälp av det välkomnar man studenterna i GUL och berättar för dem om hur de hittar den information de behöver för att kunna starta kursen.
Se exemplet nedan från vår öppna aktivitet i GUL.

Så här gör man:

Video och lärande kompendium

Video och lärande är ett kompendium som Thommy Eriksson på ITIT skrivit som en avrapportering från tre olika projekt, bland annat ett iIKT-projekt inom Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. I kompendiet finns information, aktuell forskning, många praktiska tips och reflektioner kring dessa. Det är ett häfte som lämpar sig mycket väl för alla lärarutbildare!

Läs kompendiet här!!

Lärande i det digitala samhället – om SAMR

Här kommer ytterligare ett väldigt bra exempel på bloggande i lärarutbildningen.
Mattias Gunnarsson tipsar oss om hur bildutbildningen bloggar; http://www.bildochvisuellkultur.blogspot.se/

Om SAMR

Hur undervisar man när eleverna har var sin dator?

Hur förändrar man undervisningen så att datorerna gör skillnad?

Ruben Puentedura som är professor från USA har forskat på den stora IT satsningen i skolan  som påbörjades för ca 10 år sedan i delstaten Maine. En kort sammanfattning av hans resultat är att om läraren undervisar som den alltid gjort fast med datorer istället, så ökar inte måluppfyllelsen. För att det skall ske en förändring så handlar det om hur lärarna designar uppgifterna och lärprocesserna för eleverna. För att synliggöra detta skapade han SAMR-modellen som står för Substition, Augumentation, Modification och Redefinition.

R.Puenteduras blogg

Modellen förklaras mycket bra i följande film, den är ca 8 min lång och riktigt intressant.

LUN har öppet hus på fredag den 23 november 14.00-17.00.
Då kan ni besöka oss IKT-coacher i vårt nya rum.
Välkomna!

Lärarstudenter bloggar på sin VFU

Några lärarutbildare på Humanisten är nu pionjärer med att låta blivande lärare blogga under sin praktik. Tidigare på den här kursen redovisade studenterna sina praktikerfarenheter i en 8 sidig rapport efter praktiken. Nu blir det blogg istället. Vilka är fördelarna med detta? För lärarutbildarna är fördelen att de kan följa studenterna under praktiken och behöver inte invänta  ”rapporthögen” till studenterna avslutat sin praktik. För studenter är det en stor fördel att de kan följa varandras praktikerfarenheter och samtidigt låta sig inspireras av varandra. Det lär sig också att använda ett redskap som är mycket användbart i undervisningssammanhang och som de sedan kan använda i sin kommande profession.
Här finns exempel på många bra skolbloggar.
http://www.webbstjarnan.se/
Studenterna i kursen;
VFUSV1 H12 Verksamhetsförlagd utbildning med didaktik för ämneslärare i svenska åk 7-9/gymnasiet

IKT-coacherna har funnits med under planeringen och också under uppstarten med studenterna. De studenter som behövde hjälp med att skapa en blogg kunde få det. Etik och källkritik var också några av inslagen under den första workshopen.

Exempel på en obligatorisk blogguppgift:
Vad står det i läroplanen om IKT i ämnet svenska?
Hur implementeras detta på din VFU-­‐skola?
Hur integrerar man ITK i elevernas utbildning på skolan?
Hur mycket utrustning finns det på skolan?
Har lärarna fått någon utbildning?
För att få svar på frågan kan du intervjua en lärare och fråga om hennes/hans arbete med digitala redskap i undervisningen.

Även Didaktikens verktyg finns med på litteraturlistan;
http://www.ur.se/Tema/Didaktikens-verktyg

Det kommer även att finnas fler IKT inslag på den här utbildningen och de kommer jag att redovisa senare. Det kommer också att bli spännande att följa dessa bloggar och studenternas utvärdering när det är klart.