iPad som ett lärande redskap

Workshop den 25 januari.

Lite filmer och länkar som jag visade några lärarutbildare på pedagogen idag.

The History 2.0 Classroom

21 Reasons To Use Tablets In The 21st Century Classroom

PedagogStockholm

logo2

skolappar

Formativ bedömning med iPad

iPad i Partille

Filmer som visar tydligt hur du använder iPad.

Använd twitter i undervisningen

Infuselearning

Tillverka egna QR koder  en till

Malmö stad om iPad

Intressant forskning kring datorplattor

Läs böcker i din iPad

Bluefire Reader – Med hjälp av denna app kan man läsa gratis e-böcker som man lånar från biblioteket i 28 dagar. Böckerna lånar man via Elib bibliotek med hjälp av sitt vanliga lånekort. Man måste också skapa ett konto via Adobes hemsida. En jättebra beskrivning av hur man gör hittar du här.

Övriga läsappar som finns är tex iBooks som ingår i baspaketet med några enstaka svenska böcker som är gratis. Exempel på sådana böcker är Hemsöborna, m fl.

qrcode_20130125070625 (2)

Webbaserade presentationsprogram

I kursen VFUSV1 fick studenterna som uppgift av sina lärare att studera läromedel och då främst i ämnet svenska. Arbetet skedde i grupper om tre och tre och de skulle sedan presentera sina resultat muntligt med hjälp av ett presentationsprogram. Den nya utmaningen i detta arbete var att de skulle arbeta tillsammans online i ett och samma presentationsprogram.

Inför den här uppgiften fick de i en workshop tre förslag på presentationsprogram som man kan arbeta i tillsammans. Alla tre är gratisprogram.

Google presentation – här måste man ha ett Google konto, i övrigt mycket användbart i skolan för att dela dokument mm.

Prezi – ett annorlunda presentationsprogram.

Popplet – detta är ett presentationsprogram som mer liknar en mind map. En film på visar hur man använder det.

Två av grupperna hade valt Prezi och gjorde mycket kreativa och inspirerande presentationer. En grupp valde Google och hade haft stor glädje av det pga att de bodde långt ifrån varandra. Alla var överens om att det var praktiskt och att det kan bli användbart i skolan tillsammans med egna elever.

Vill ni veta mer om hur verktygen används är ni välkomna att höra av er till IKT-coacherna.

bild (1)

Fem sätt att använda Google i undervisningenbild

Lyssna gärna på den här lilla korta föreläsningen på ca 10 min. Nu är det inte svenska utan undervisning i engelska som han studerat men ändå väldigt intressant att lyssna på.

Nigel Musk, doktor vid Linköpings universitet, har undersökt hur ny teknik används i engelskaundervisningen och vilka nya möjligheter som IKT, informations- och kommunikationsteknik, erbjuder eleverna och lärarna.

Att använda IT och ny teknik i skolan

Viktigt med förebyggande arbete mot kränkningar på internet i skolan.

Gissar att ingen missade tidningsrubrikerna strax före skolavslutningen;

”Instagram skapade upplopp bland ungdomar”

Publicerat: onsdag 19 december kl 16:18

Applikationen Instagram skapade upplopp i Göteborg i går då flera hundra ungdomar samlades vid Plusgymnasiet i protest mot att hundratals unga flickor hängts ut på ett anonymt Instagramkonto.

– Det blev ett enormt polispådrag, berättar Anton Almqvist, reporter på P4 Göteborg.

Kränkningar på internet är ett allvarligt problem som ibland förekommer bland barn och unga.  Det är en stor och viktig uppgift som även den faller på skolans lott, att lära barn och unga hur man uppför sig på nätet. Det skolan måste göra är att lyfta etik och moral på internet och diskutera detta med barnen helst redan från förskolan. Dagens lärare måste känna till barn- och ungas internetvanor och också besöka samma sidor som de besöker. Ett sätt är att fråga barnen vad de gör på nätet och samtidigt be dem visa. Då förstår man och ser saker som man sedan kan ta upp med dem. Det gäller också att vara en bra förebild alltså föregå med gott exempel. Då tänker jag främst på hur man hanterar bilder på barnen i skolan.

Barn och unga lever ett ”eget” liv online.

Som hjälp finns det en hel del resurser på nätet, såklart.

Mediebarn är en sådan plats http://mediebarn.se/

Netnanny är en blogg av Elsa Dunkels som är verksam vid Umeå Universitet. Här kan man också ta del av ungas liv på nätet: http://netnanny.wordpress.com/

Friends har utarbetat ett material tillsammans med Partille kommun och det ligger fritt på nätet för vem som helst att använda.Ett mycket bra material som hjälper lärarna att ta upp dessa svåra frågor.

Här är länken dit: http://www.partille.se/sv/FriendsOnline/

Skärmklipp

Skolverket

Schysst på nätet

Kränkt.se

Länksamlingar

Sammanställa och sprida forskning

Skolverket bevakar forskning inom ett antal områden. För att nå en så hög kvalitet som möjligt anlitar vi olika universitet och högskolor, det är ju där forskningen bedrivs.

Skolverket

Didaktikens verktyg i Botkyrka och Karlstad

Samhällsutvecklingen och det framväxande digitala medielandskapet är på god väg att ändra villkor och förutsättningar för kunskap och lärande i hela världen. Genom att utnyttja teknikens möjligheter, hitta nya arbetssätt och skapa nya roller för lärare och elever, kan undervisning och lärande fördjupas och förbättras.

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2012/12/19/didaktikens-verktyg-i-botkyrka-och-karlstad/