Semester

Då är snart det tredje året som IKT-coach på lärarutbildningen i Göteborg slut. Det jag mycket glatt kan konstatera är att våra tjänster blir allt mer eftertraktade. Det senaste bloggprojektet på grundlärarprogrammet är ett sådant exempel.

Se lärarutbildningsnytt.

I samband med att studenterna bloggar används GUL flitigt till att organisera grupper och lägga ut annan information om bloggverktyg och blogguppgift. Det skall bli mycket spännande att följa studenterna som skall ut på sin praktik i början av september.

20130613_144831

Foto A.Meyer

Trevlig sommar önskar vi er alla!!

Nu är det dags att förvandla framtidens lärande till dagens lärande

It – och energiministern Anna-Karin Hatt besökte konferensen Framtidens lärande 16 maj 2013. Här nedan kan du läsa en intressant del ur hennes tal.

Och det är just därför som regeringen numera kräver, av alla som går den nya lärarutbildningen, att framtidens lärare ska kunna använda digitala verktyg i sitt arbete. Det är därför som vi, i den nya läroplanen och i de nya kursplanerna, tydligt anger att alla elever ska få ”digital kompetens”. Och att internet och digitala verktyg ska användas i alla de ämnen där det är relevant. Och tittar man på de uppdragen så är det uppenbart att det finns mer att göra.

Talet i sin helhet

Mer intressant från den mässan;

Mediekunnighet  – en allt viktigare demokratifråga.
Vi har tidigare nämnt UNESCOS:s internationella ramverk för skola och lärarutbildning.

Läs om panelsamtalet kring den skriften på konferensen.

Facebook i lärarutbildningen?

Det händer mycket på lärarutbildningen i Göteborg nu vad det gäller IKT. Här kommer jag med en ny utmaning och undrar vem som är redo att haka på. Facebook som ett redskap för lärande och kommunikation.

Vi förespråkar inte att Facebook skall ta över GUL’s roll som lärplattform utan kan ses som ett komplement.

Lyssna gärna på den här föreläsningen med Fredrik Hanell, forskare i biblioteks- och informationskunskap vid Lunds universitet, vad sociala medier kan tillföra i lärmiljöer. Hur förändras medielandskapet och lärandet när vi går från trycka till digitala källor?