Dags att börja jobba igen

Ja då var denna fantastiska sommar och semester över för den här gången.

Jag har haft ett litet jobbuppdrag under sommaren, har varit och gästföreläst i Helsingfors på svensklärarföreningens konferens. Väldigt trevligt att kunna bidra med något till lärarna i Finland, som får så goda resultat i Pisa år efter år. Min föreläsning handlade om IT och lärande ur ett svenskt perspektiv.

Konferensanläggning för svensklärare i Helsingfors där alla talar svenska.

Började annars sommarlovet med att lyssna på partiledarna när de höll sina tal i Almedalen. Som flera signaler visat, så kommer skolan att bli en viktig valfråga. Förslagen duggade tätt från partiledarna, allt från högre lön, till mindre administration, lärlingsplatser och nu senast tre terminer på den högre utbildningen.

Mitt önskemål till den blivande skolministern är fria digitala läromedel till alla lärare och elever i Sverige. Jag märker till min stora glädje att det nu börjar komma riktigt bra digitala läromedel och även andra resurser där man kan t.ex. kan läsa böcker online. Det är ofta privata initiativ där man i flera fall anställer lärare för att tillverka dessa läromedel. Ett exempel på ett sådant läromedel studi.se. Även uppslagsverket ne.se utvecklar en hel del bra läromedel för skolan. I skolan, som alltid lider brist på pengar, så hamnar man ofta som lärare i den sitsen att man måste förhandla med sina kollegor och rektorer om hur man skall investera de få pengar som avsätts till läromedel. Som lärare skall man kunna erbjuda sina elever det läromedel som passar bäst för stunden och man skall inte behöva välja. Om staten subventionerar digitala läromedel och dessutom ser till att de stämmer mot kunskapskraven, är vi ett steg mot en mer likvärdig skola för Sveriges elever.

Avslutar med förslag på litteratur som passar bra för lärarutbildningen.

Alla fyra är mycket bra och passar som sagt som litteratur för blivande lärare.

Image

Konstverk som sågs i Finland.
Foto A.Meyer