Digitala läromedel

Nu kan de lärare och studenter på lärarutbildningen i Göteborg kostnadsfritt testa Studi. Som motkrav vill de att vi fyller i en enkät  om läromedlet för ett ge respons om vad man tycker saknas. Studi är ett läromedel som är under uppbyggnad och som är anpassat för grundskolan. Jag har sett elever använda detta och flera tycker om att jobba med det. Det som ofta får dem att inte vilja sluta är, att de får poäng när de gör uppgifterna.

Studi är som man själva uttrycker det;

Ett nytt sätt att lära. Med korta videor, interaktiva instuderingsuppgifter och prov är det nu lättare att få in all fakta. Här kan du samla poäng, göra uppdrag och uppnå nya medlemsnivåer.

Detta är ett av flera digitala läromedel som nu växer fram på marknaden. Det finns alltså möjlighet att vara med och påverka innehållet om man är intresserad. Det är lärare som spelar in filmerna och som sammanställer innehållet. Filmerna kan t.ex. användas som ”flippat” klassrum, vilket innebär att eleverna får i läxa att se på filmerna. Då har de en viss förförståelse när de kommer till skolan.

www.studi.se

Skärmavbild 2013-09-16 kl. 14.52.30

Ett annat läromedel som är lite mer etablerat för att det funnits längre, är kahnacademy som är helt gratis och på engelska. Det är bara för matematik, men även här samlar eleven poäng vilket de brukar gilla. Man kan börja på en riktigt låg nivå och ta sig ända till universitetsnivå. Man får tips om vilken ”väg” man skall vandra, efter sin förmåga. Kör man fast finns det hjälp att få. Det går t.ex. att maila en lärare, men då får man svar på engelska. Man loggar in med sitt Google konto.

photo

Film – och ljudklipp på bloggen

Allt fler studenter bloggar nu under sin praktik. Frågor dyker nu upp om hur man gör när man infogar ljud och bild i sin blogg. Det kan variera beroende på vilket bloggverktyg man valt.

Den här gången har studenterna rekommenderats att använda Blogger. I Blogger kan man lätt infoga filmklipp från datorn och från You tube. Med ljudklipp måste man göra på ett annat sätt. Man kan då använda motsvarigheten till You tube fast för ljudfiler, den heter Sound Cloud. Det är praktiskt på det sättet att här kan man logga in med sitt Google konto, alltså samma konto som man använder till Blogger.

När man väl spelat in sin ljudfil måste man sedan kopiera inbäddningskoden och klistra in den som html-kod i bloggen. Ett ganska vanligt sätt att infoga olika media på bloggar och hemsidor. De visar i filmen nedan hur man gör. Naturligtvis kan man spela in sina ljudfiler med en smartphone.

Voice Thread är också ett litet trevligt program där man kan prata till sina bilder. Om man vill kan man också få med en liten livebild på sig själv så det både syns och hörs när man prata. På filmen nedan kan du se hur man gör.

Hjälp med dom svåra frågorna

På GR, pedagogiskt centrum, har man låtit spela in fem kortare filmer som hjälp till oss som arbetar med digitala verktyg i skolan. Det är Carl Heath och advokat Fredrik Engström som går igenom områden och begrepp som blir extra svårtolkade när vi använder dessa verktyg i skolan. PUL, Upphovsrätt och Kränkande behandling är några av rubrikerna.

Se filmerna här!

Läs- och skrivutveckling med datorns hjälp

Utan att på något sätt vara expert på området, vill jag lyfta detta med en önskan att det berörs  på lärarutbildningen. Metoden kallas “Att skriva sig till läsning” förkortas ofta ASL.

Första gången jag hörde talas om detta sätt om hur barn lär sig  läsa och skriva, var genom norrmannen Arne Trageton. Han for land och rike runt och berättade om sina forskningsresultat. I korthet så menade han att barnen skrev längre texter och fick en snyggare handstil om de började med att skriva med datorn och forma bokstäver först i år två. Detta var någon gång i början av 2000-talet. Hittade en artikel från tidningen Datorn i utbildningen från 2004.

Nu ca 10 år senare börjar det här sättet att arbetamed läs – och skrivinlärning att etablera sig runt om i landet, men långt ifrån på alla skolor. Det bedrivs också en del forskning, t.ex. Eva Hultin och Maria Westman på högskolan i Dalarna.

I senaste numret av Lärarnas Tidning finns det en artikel om ASL.

Ytterligare en artikel i Lärarnas Tidning,
Att skriva sig till läsning (ASL) sprider sig. Men finns det vetenskapligt stöd för att ASL ger bättre resultat än andra arbetssätt?

Jag hade nyligen förmånen att lyssna på projektledaren, Gertie Ekdahl Axelsson och två pedagoger från Kungsbacka kommun och blev riktigt imponerad. De har i sin tur inspirerats av Sandvikens kommun. Här finns en film att titta på och mer info om deras projekt.

Kungsbackas Wiki Jätte-KUL.

Litteraturtips:

Att skriva sig till läsning: IKT i förskola och skola. Arne Tragetorn. 2005

Med datorn som skrivverktyg – språk, motorik och bokstavsformer. Erica Lövgren 2009

Med datorn som skrivverktyg -Vad? Hur? Varför? Erica Lövgren, Ann-Christine Forsberg 2013