Kommer skolan snart ikapp sin samtid

Lyssna gärna på P1 och programmet nya vågen om Datorspelens plats i skolan.

Medverkar gör Gunilla Svingby, professor i pedagogik och ämnesdidaktik vid Malmö högskola; Carl Heath, expert på spel och lärande, samt Felix Gyllenstig Serrao, lärare som bland annat driver bloggen Spelläraren.

Lyssna här! (Tar ca 20 min)

Lärarstudenter lär om digitala läromedel

Fredagen den 8 november var studenterna på VFUSV1 H13 och VFUS21 H13 på studiebesök för att se hur långt utvecklingen kommit med digitala läromedel. Det börjar dyka upp en del riktigt intressanta verktyg för de skolor och kommuner som satsat på en dator/platta per elev. Jag har tidigare berättat om Studi här i bloggen. Den här gången var det LIN education på Hisingen som fick ett besök.

Studenterna får en uppgift i slutet av kursen där se skall skriva om läromedel i svenska. De här studenterna som har ett par år kvar på sin utbildning, kommer med all sannolikhet att arbeta i skolor där eleverna har god tillgång på teknik. Det är viktigt att de får en allsidig inblick i vilka möjligheter som finns vad det gäller just läromedel i svenska. Det verktyg LIN håller på att ta fram heter ”På riktigt”. Där kan lärare själva skapa digitala läromedel och även studenterna kan vara med och skapa, om de har tid och lust. Det går att påverka.

Studenterna fick också se LINs fantastiska arbetsmiljö och deras inspelningsstudio där man spelar in filmerna till ”På riktigt”.

Läs mer:
Ulf P Lundgren resonerar om hur teknisk utveckling och internet förändrar lärandet och därmed kraven på lärarutbildningen och lärarens arbete: 
(Klicka på filmen och lyssna på U.P Lundgren)

Skolverket På vilket sätt förändrar IT-verktyg undervisningen?

Foto A Meyer

Foto A Meyer