Studenter skriver fan fiction

Det roligaste vi gjort på utbildningen så här långt, utbrister en student spontant i samband med redovisningen av deras  fan fiction berättelser.  Det var på kursen LGSV30 H13 Svenska 3 för gymnasielärare som studenterna fått möjlighet att prova på två olika digitala redskap under tiden som de producerade egna fan fiction berättelser inspirerade av boken Fahrenheit 451 av Ray Bradbury.  När de skrev sina texter använde de sig av delat dokument i google, för några studenter var detta en helt ny upplevelse. I grupper om tre fick de prova på det som vi i skolan kallar för ”kamratbedömning”. De läste varandras berättelser och gav varandra feedback under tiden de skrev. Detta upplevdes mycket positivt av studenterna.

När de sedan skrivit klart så skulle de publicera sina berättelser i en wiki. Det finns flera verktyg att använda till detta men vi valde Wikispaces, som är ett gratisverktyg för skolan. De publicerade sina verk under ett alias för att de inte skall bli igenkända. En mycket bra idé med tanke på barn och ungas integritet på nätet. Kan man publicera barns texter på nätet hur som helst? Hur länge ligger de kvar där? Vem har ansvar för att ta bort dem? Viktigt att dessa frågor tas upp även i lärarutbildningen.

Fördelen med att använda verktyget Wikispaces är att studenterna lätt kan skapa sin egen wiki och sedan använda den t.ex. på en praktik. Då är de inte beroende av vilken plattform man använder på skolan där praktiken sker. En annan fördel med att publicera deras berättelser i en wiki är att nu kan de läsa varandras och de skulle dessutom kunde använda sig av den på en praktik för att låta eleverna läsa och bli inspirerade till ett liknande projekt på skolan.

Se det fanatiska resultatet här.

En film som visar hur man gör en egen wiki.

Om kamratbedömning Malmö högskola

Skolvärlden om kamratbedömning

Bedömning för lärande, en mycket bra sida från GR om formativ bedömning