Digitala pedagogiska resurser

Den här sidan kan du bara komma åt om du har ett konto i GUL. Men det är en fantastisk resurs som du kan låta sig inspireras av. Det finns många olika tips om hur du t.ex. kan använda GUL och instruktioner till hur du gör. Hjälp med länkar till program där du kan göra filmer till dina studenter, sk. ”flippade filmer”. Ge sidan en stund och bläddra igenom flikarna, många tips till dig som utbildar på GU.

Digitala pedagogiska resurser,
Hitta smarta kombinationer av teknik och pedagogik.

Logga in med ditt GUL – konto

 

Litteraturtips

Litteratur om IKT  och hur man kan använda det i skolan.

Lärare i den uppkopplade skolan är en alldeles ny bok skriven vid Göteborgs Universitet av bl.a. Annika Lantz Andersson. De senaste decennierna har digitaliseringen förvandlat vår vardag. Hur förändras lärarrollen när mobila digitala resurser finns i klassrummet? Vad blir lärande och utbildning i sådana omgivningar? Här finns det att köpa.

40687159-o_5

Flipped Classroom – det omvända arbetssättet är en relativt ny bok om ett annorlunda sätt att utnyttja tekniken. Daniel Baker heter författaren som inte är ensam om den här metoden men han har lyckats med detta på ett mycket bra sätt. Boken kan man köpa här.

9789127434424

Vad gör unga på nätet? Andra upplagan. Författaren är Elza Dunkels som är forskare vid Umeå universitet. Litteratur som är viktig för lärare för att bättre förstå barn – och ungas internetvanor. Finns att beställa här.

vad_gor_unga_pa_natet_2a_uppl-dunkels_elza-21233879-156738819-frntl

Didaktikens verktyg är en lärartjänst från UR om digitala verktyg i skolan.

Skärmavbild 2014-06-02 kl. 15.36.45

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin. UNESCOs ramverk för lärare och lärarutbildning. Analyser och reflektioner.
Kan beställas här!

cover_ramverk

Medie- och informationskunnighet i Norden
Ett samhälle med en medie- och kommunikationskultur som genomgår så stora förändringar som nu kräver mycket medie- och informationskunniga medborgare – det gäller inte minst barn och unga. Det är en demokratifråga. Boken finns här att köpa!

mik_i_norden_2014