Den Legala handboken

Den Legala handboken är guide kring upphovsrätten och offentlighetsprincipen för dig som arbetar med utbildning på lärarutbildningen. De som har skapat guiden presenterar den i ett webbinarium. Du kan lyssna på det här, det är 60 min långt. De tar upp intressanta frågor som rör studenter och deras arbeten som publiceras på nätet. Vem äger rätten till studenternas arbeten?

Den legala handboken ligger förstås digital och den hittar du här.

Det alla bör känna till, både studenter och lärare är Creative Commons. Det är ett sätt att märka sina verk så andra vet hur de kan användas. Här kan du läsa om de olika villkoren.